DET TILBYDER VI

  KAPITAL OG RÅDGIVNING

  Risikovillig kapital

  Den Arabiske Investeringsfond tilbyder risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i Nordafrika og Mellemøsten. Investeringerne sker på et kommercielt grundlag, og vi tilbyder finansiering i form af:

  • Aktiekapital
  • Mezzaninfinansiering (aktiekapitallignende lån)
  • Lån
  • Garantier

  Fonden investerer direkte i selskaber i investeringslandene. Fonden vil altid være minoritetsinvestor, og yderligere finansiering af projekter er derfor nødvendig. Det kan ske via danske eller lokale investorer eller for eksempel via regionale udviklingsbanker mv.

  Det er ligeledes en forudsætning, at der er danske investorer i projektet, eller at der anvendes dansk teknologi eller know-how.

  AIF investment model

  Rådgivning

  Den Arabiske Investeringsfond yder professionel rådgivning hele vejen fra de første overvejelser, gennem etableringsfasen, og til projektet er økonomisk bæredygtigt.

  Rådgivningen består blandt andet af evaluering af forretningsplan, finansiering, juridiske spørgsmål, forhandling med partnere, adgang til lokale myndigheder og lokalisering mv. Fonden indgår i en grundig dialog med projektejerne og de involverede danske partnere, hvor alle relevante forretningsmæssige og projektrelaterede spørgsmål drøftes og håndteres.

  Derudover bidrager fonden med viden og rådgivning om sustainability og de relaterede spørgsmål, som virksomheder og investorer konfronteres med. Det gælder for eksempel indenfor miljø, medarbejderforhold, korruption og leverandørkæder.

  Erfarne rådgivere i Danmark og udlandet

  Rådgivning leveres af vores investeringsteam i København, der har et indgående kendskab til blandt andet erhvervsklima, kultur og sprog i investeringslandene.

  Den Arabiske Investeringsfond kan derudover trække på IFU’s netværk af eksterne rådgivere.

  Håndbøger, der hjælper dig på vej

  IFU, der er fund manager for Den Arabiske Investeringsfond, har udarbejdet en række håndbøger om forretningsplaner, bestyrelsesarbejde, sustainability og regnskabsrapportering, der stilles til rådighed for interesserede virksomheder. Håndbøgerne kan downloades her.

  AKTIV DELTAGELSE I PROJEKTUDVIKLING

  IFU og Danida har etableret en projektudviklingsfacilitet på 50 mio. kr., der kan medfinansiere omkostninger til udvikling af projekter. Formålet er at reducere den finansielle risiko for danske partnere og udviklere, der ønsker at igangsætte kommercielle projekter i bl.a. Nordafrika og Mellemøsten.

  Fem millioner kr. per projekt

  Forudsætningen for, at IFU kan deltage finansielt i udvikling af projekter, er, at det vurderes, at de kan gøres økonomisk bæredygtige og opnå kommerciel finansiering, samt at der kan forventes et afkast til investorerne. Er det tilfældet, kan IFU bidrage med 50 % af udviklingsomkostningerne op til maksimalt fem millioner kr. per projekt.

  Projekterne skal derudover tænkes implementeret i et af IFU’s 146 investeringslande, overholde IFU’s sustainability politik og almindelige lovgivningsmæssige krav.

  Skal godkendes af IFU

  Forslag til udviklingsprojekter herunder forretningsidé, perspektiv og konkrete omkostninger behandles individuelt og forelægges IFU’s investeringskomité til endelig godkendelse.

  Større danske virksomheder er i fokus

  Målgruppen for projektudviklingsfaciliteten er store og mellemstore danske virksomheder. Mindre virksomheder henvises til IFU’s SMV-facilitet.

  TILSKUD TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

  Små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af dansk erhvervsliv, men virksomhederne mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder. Derfor har Danida og IFU etableret en SMV-facilitet, der kan støtte enkelte virksomheder i deres forberedelse og implementering af projekter i bl.a. Nordafrika og Mellemøsten.

  Der kan ydes økonomisk støtte til for eksempel udarbejdelse af forretningsstrategi, organisations- og ledelsesudvikling, feasibility studies, rekruttering af personale, miljøundersøgelser, uddannelsesplaner og implementering af CSR-initiativer.

  Hvad er en SMV?

  Faciliteten er forbeholdt små og mellemstore danske virksomheder. Disse defineres som virksomheder med:

  • Færre end 250 ansatte
  • En omsætning på mindre end EUR 50 mio. eller en balance på mindre end EUR 43 mio.

  Skal godkendes af IFU

  Faciliteten fungerer som en integreret del af IFU’s arbejde med investeringer i udviklingslande. Danske SMV’er, der ønsker at ansøge om støtte, skal derfor forud kunne godkendes i IFU’s normale appraisal procedurer, hvor der er fokus på projektets økonomiske bæredygtighed og bidrag til udvikling i investeringslandet.

  Hvad er den maksimale økonomiske støtte?

  Den maksimale støtte til et enkelt projekt er 1,5 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. i henholdsvis en forberedelses- og opstartsfase. Støtten skal supplere virksomhedens egen investering og kan derfor maksimalt dække op til 50 pct. af de faktiske afholdte omkostninger og 25 procent af den samlede investering.

  Hvordan ansøger man?

  Kontakt Investment Director Ib Albertsen eller Senior Investment Manager Anne Kathrine Oxenvad for yderligere oplysninger.